Ziek van verveling? Een bore-out herkennen en voorkomen

Verveling

Ook een bore-out kan leiden tot een (lange) periode van arbeidsongeschiktheid met hoge verzuimkosten tot gevolg. Hoe herken je een bore-out, wat zegt de wet en voorkom je een bore-out?

Werkgevers zijn alert op burn-out klachten onder hun werknemers. Een burn-out kan immers leiden tot een (lange) periode van arbeidsongeschiktheid met hoge verzuimkosten tot gevolg. Liever voorkomen dan genezen, luidt het stramien. Dat doen werkgevers onder andere door het aanbieden van een gezonde werk-privé balans en een lagere werkdruk. Toch lijken werkgevers minder alert op bore-out klachten onder hun werknemers. Ondanks dat de oorzaak van een bore-out anders is (onderbelasting en verveling in plaats van overbelasting) zijn de symptomen gelijk aan een burn-out. 

Wat zegt de wet?

De Arbowet verplicht tot een beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting van werknemers. Strikt juridisch genomen valt onderbelasting van werknemers hier niet onder. Toch heeft een werkgever ook op grond van het Burgerlijk Wetboek een zorgplicht om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zo min mogelijk schade oplopen tijdens het werk. Een werkgever doet er daarom goed aan om bore-out klachten aan te pakken. 

Definitie...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar