Eerste werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van long-covid

Long-covid

In maart 2020 werden in ons land de eerste Covid-19-besmettingen gemeld. Ruim drie jaar later zijn er nog Nederlanders die lijden aan de gevolgen van long-covid. Een aantal van hen heeft geprobeerd om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een coronabesmetting op het werk. Deze werknemers waren bijvoorbeeld werkzaam in de zorg. Inmiddels heeft de eerste zorgmedewerker met long-covid een rechtszaak tegen haar werkgever gewonnen.

Doorbetaling bij ziekte, hoe zit het ook alweer?

De eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het laatst betaalde brutoloon te betalen. Dit staat zo in de wet. De meeste organisaties in Nederland betalen in het eerste jaar 100% van het laatst betaalde brutoloon. Dit volgt vaak uit een verplicht gestelde cao, maar kan ook door de werkgever worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek. In het eerste jaar van ziekte heeft de zieke werknemer minimaal recht op het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van het laatst betaalde brutoloon is. In het tweede ziektejaar mag het loon lager zijn dan het minimumloon. Na twee jaar ziekte heeft de werknemer in principe geen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar