Werkweigering: Werkzaamheden die buiten het takenpakket vallen

Premium
Werkgevers geven werknemers soms opdrachten die buiten hun takenpakket vallen, bijvoorbeeld om de werkzaamheden van een andere werknemer bij ziekte op te vangen. Mag van een werknemer worden verlangd dat hij ander werk verricht dan is overeengekomen, of mag hij dit weigeren? Uit deze zaak blijkt dat bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot de conclusie dat de werkgever geen redelijke opdracht heeft gegeven aan de werknemer en dat de opdracht daarom mag worden geweigerd. De werknemer in kwestie was werkzaam als chauffeur van een personenauto in het speciale zorgvervoer. Hij weigerde te voldoen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar