Werkweigering: Werkzaamheden die buiten het takenpakket vallen

Werkgevers geven werknemers soms opdrachten die buiten hun takenpakket vallen, bijvoorbeeld om de werkzaamheden van een andere werknemer bij ziekte op te vangen. Mag van een werknemer worden verlangd dat hij ander werk verricht dan is overeengekomen, of mag hij dit weigeren? 

Uit deze zaak blijkt dat bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot de conclusie dat de werkgever geen redelijke opdracht heeft gegeven aan de werknemer en dat de opdracht daarom mag worden geweigerd. De werknemer in kwestie was werkzaam als chauffeur van een personenauto in het speciale zorgvervoer. Hij weigerde te voldoen aan de opdracht van de werkgever om voortaan het schoolvervoer te verrichten in een minibusje. Het gerechtshof oordeelde dat geen sprake was van een redelijk voorstel; de wijziging zou immers meebrengen dat de werknemer een andere arbeidsovereenkomst zou moeten krijgen, aangezien dit was vereist in de cao schoolvervoer. Door de nieuwe arbeidsovereenkomst zou het aantal werkuren lager zijn, met minder inkomsten als gevolg. Het hof oordeelde dat de werknemer de opdracht mocht weigeren.

Werkweigering
De wettelijke instructiebevoegdheid van de werkgever houdt in dat hij voorschriften kan geven...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar