Parkeren en de Arbowet

Premium
Werknemers die met de auto naar het werk komen, moeten hun auto ergens kunnen parkeren bij het bedrijf. Maar waar? En wat wordt er in dat kader van de werkgever verwacht? Hoe zit dat arbotechnisch en arbeidsrechtelijk? Nederlanders vervoeren zich normaalgesproken massaal naar werk. Het CBS vermeldt dat van de 9.000 kilometer die alle Nederlandse inwoners samen gemiddeld afleggen om dagelijks van en naar het werk te gaan, bijna driekwart met de auto wordt afgelegd. Ter vergelijking: de trein wordt gebruikt voor 12 procent van deze kilometers. Geen wettelijk recht Het is goed om te beginnen bij...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar