Update lijsten met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen

Kankerverwekkende stoffen

Twee maal per jaar publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de bijgewerkte lijsten met kankerverwekkende stoffen en processen, met voor de voortplanting giftige stoffen, en met mutagene stoffen. 

In de lijsten met kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen en met voor de voorplanting giftige stoffen zijn enkele stoffen gewijzigd. Omdat het beheer van de lijsten worden verplaatst naar de risico’s voor stoffen (RVS) database in 2024, worden een aantal aanpassingen gedaan ter voorbereiding. De database ondersteund bijvoorbeeld geen dubbele CAS-nummers in een cel en forceert consistente naamgeving over de verschillende tabellen. Hierdoor kan het zijn dat de volgorde van de stoffen veranderd is.

De SZW-lijsten zijn in de Arbowetweter opgenomen als bijlage 1, 2 en 3 bij het Arbobesluit.