Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval

Onlangs is de Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen gepubliceerd. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om zelf een rapportage op te stellen naar de toedracht en oorzaken van het ongeval, inclusief verbeterplan.

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelde voorheen bij meldingsplichtige arbeidsongevallen doorgaans zelf een onderzoek in naar het ongeval en naar een mogelijke overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet in samenhang met het ongeval. 

Vanaf 1 januari 2023 zet de Arbeidsinspectie in op een nieuwe innovatieve werkwijze op het gebied van ongevalsonderzoeken. Nieuw in deze aanpak is de mogelijkheid voor een werkgever om zelf een rapportage op te stellen naar de toedracht en oorzaken van het ongeval, inclusief verbeterplan. De inzet van de werkgeversrapportage is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe standaardaanpak. Het ongevalsonderzoek zoals van oudsher uitgevoerd door de toezichthouder wordt niet losgelaten en ingezet daar waar nodig.

Vooralsnog geldt deze beleidsregel voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De mogelijkheden
om deze beleidsregel ook van toepassing te laten zijn op andere toezichthouders wordt al wel
onderzocht.