Bedrijfsarts aansprakelijk voor schade werkgever: een recente uitspraak

Probleemanalyses die niet of te laat worden opgesteld of verstrekt aan de werkgever, het niet- of niet tijdig inwinnen van informatie van behandelaars, onvoldoende regie voeren. Er kan veel fout gaan bij de verzuimbegeleiding. Het is in dat geval primair de werkgever die financiële gevolgen hiervan voelt. Het is immers de werkgever die het salaris van de zieke werknemer moet doorbetalen. Het is niet makkelijk om tot aansprakelijkheid van een bedrijfsarts te komen, maar in een recente uitspraak over een ‘achterover leunende’ bedrijfsarts lukte dat een werkgever wel met succes.

Te weinig inspanningen

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland kwam de rechtbank tot aansprakelijkheid van de bedrijfsarts, omdat hij te weinig geassisteerd had bij de re-integratie. Het ging in deze zaak om een schoonmaakbedrijf waarbij een Ghanese werkneemster als schoonmaakster werkte. In december 2015 wordt zij ziek door lichamelijke en psychische klachten. Het schoonmaakbedrijf vroeg in januari 2017 een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Het UWV oordeelde dat de re-integratie-inspanningen van het schoonmaakbedrijf onvoldoende waren, omdat de werkneemster geen passende behandeling onderging...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar