Boete bij ontbreken RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht in Nederland. Dit resulteert erin dat het door ondernemers vaak wordt gezien als een moetje waar zij weinig zin in hebben en wat blijft verschuiven op de prioriteitenlijst. Vooral kleinere bedrijven blijken vaak niet aan hun verplichting te voldoen en maar 35% van alle ondernemingen heeft een RI&E inclusief Plan van Aanpak.

Boete
Of een onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een juist RI&E beleid wordt regelmatig getoetst door de inspectie SZW. Inspectie zal dus ook plaatsvinden wanneer er géén ongeval heeft plaatsgevonden. Wanneer men tekortschiet in het beleid, volgt er een waarschuwing met een gestelde termijn. Deze waarschuwing kan uitmonden in een bestuurlijke boete die steeds verder oploopt en uiteindelijk zelfs kan uitmonden in een proces-verbaal. Overigens nog een belangrijk punt, deze boete is afhankelijk van het aantal werknemers binnen het bedrijf en zal stijgen wanneer er meer werknemers werkzaam zijn. Een voorbeeld: de boete start bij het bedrag van 300 euro in een omgeving waar 1 tot 4 werknemers werkzaam zijn. Mochten zij nogmaals een boete krijgen, dan wordt het bedrag met 1,5 keer vermenigvuldigd en zal de boete dus 450 euro bedragen. Kortom: ondernemingen zijn er zeker bij gebaat als zij hun RI&E zaken op tijd en goed op orde hebben. 

Week van de RI&E
Om extra aandacht te geven aan het belang van de RI&E, wordt er tijdens de week van de RI&E worden er door verschillende brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs (gratis) activiteiten neergezet die ondernemers helpen om hun risico-inventarisatie en evaluatie op een rijtje te krijgen. Met als doel een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. Het thema zal dit keer “oog voor uw werknemers” zijn. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat werkgevers die actief zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn hiermee de productiviteit en tevredenheid van hun werknemers vergroten. Bovendien neemt het verzuimpercentage af wat resulteert in een grotere bedrijfscontinuïteit. De cijfers liegen er namelijk niet om: in 2012 kostte het verzuim van werknemers in Nederland bij elkaar ongeveer 5 miljard euro. 

Tijdens de week, die dit jaar van 13 t/m 17 juni is, zal het o.a. mogelijk zijn om workshops te volgen over allerlei RI&E gerelateerde zaken, kan het Plan van Aanpak van een onderneming door een Quick Scan gehaald worden, en zijn er verschillende spreekuren. Het complete overzicht van de uitgebreide activiteitenagenda is hier te vinden. Duidelijk is in elk geval dat de week een grote hulp kan zijn bij ondernemingen die hun RI&E (nog) niet helemaal netjes op een rijtje hebben. Op zoek naar meer algemene informatie over de RI&E? Zie dan: riemaken.nl.