Botsende collega’s: werkgeversaansprakelijkheid?

Over het algemeen  ligt de zorgplicht van de werkgever om te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens het werk hoog.. Hij dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Doet een werkgever dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die volgt uit het arbeidsongeval. Hoe zit het met deze aansprakelijkheid wanneer twee collega’s tegen elkaar aanbotsen op de werkvloer, waardoor een van hen letsel oploopt? Over deze vraag oordeelde de rechtbank recent.  

Feiten
Het ging in deze zaak om een verpleegkundige en een apothekersassistente, beiden aan het werk in een ziekenhuis. De apothekersassistente is bezig met haar dagelijkse ronde medicijnen voor de patiënten en het bijwerken van hun dossiers. Tijdens deze werkzaamheden staat er een dossierkast op een vaste plek op de gang zodat ook artsen snel een dossier kunnen pakken. Terwijl zij met een bijgewerkte stapel van twaalf dossiers terugloopt naar de kar wordt haar collega, een verpleegkundige, opgepiept voor een spoedgeval. De verpleegkundige haast zich vanuit de koffiekamer door de gang en raakt daarbij de apothekersassistente. Deze probeert in een reflex met haar linkerhand de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar