Gehoorschade door lawaai op het werk

Premium
Een deel van de werknemers werkt regelmatig in een lawaaierige omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat in 2016 1353 meldingen zijn gedaan van gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De meldingen zijn afkomstig van de bouw-, transport- en de industriesector. Ook in (onder andere) de horeca en zwembaden en bij de politie hebben werknemers regelmatig te maken met een schadelijk geluidsniveau. Wat zegt de wet over blootstelling aan schadelijk geluid tijdens het werk? De grenswaarden In het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) zijn grenswaarden opgenomen voor schadelijk geluid. Het hangt van het geluidsniveau en de duur van de blootstelling af wanneer gehoorbeschadiging ontstaat. Het risico op gehoorschade bestaat al wanneer het geluidsniveau boven 80 decibel (dB) komt. Als het dagelijkse geluidsniveau (bij een werkdag van 8 uur) boven deze norm komt, moet de werkgever op grond van het Arbobesluit dus actie ondernemen. Allereerst moet hij passende individuele gehoorbeschermers ter beschikking stellen aan de werknemers. Ook moeten werknemers dan voorlichting krijgen over onder meer de risico’s van blootstelling aan lawaai, de genomen maatregelen, het juiste

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 103,00

p/jaar