Het grijze gebied tussen zeer onverstandig handelen en roekeloosheid

Indien je als zzp’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een arbeidsongeval, dekt de AOV-verzekeraar in principe de kosten voor de arbeidsongeschiktheid. De AOV-verzekeraar mag dit echter weigeren indien de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloos handelen. Vaak blijkt in de praktijk dat er een groot grijs gebied bestaat tussen enerzijds onverantwoord gedrag op de werkvloer en roekeloosheid en/of opzet anderzijds. Waar exact de grens ligt, daar mocht de civiele rechter in ’s-Hertogenbosch onlangs over oordelen.

Feiten
In casu komt een (mede)vennoot van een bloemenkwekerij tijdens het versnipperen van takken met zijn hand tussen de houtversnipperaar. Hij raakt gewond en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt. Als zelfstandige heeft de man een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, en hij doet beroep op deze verzekering. De AOV-verzekeraar wijst zijn claim af met een verwijzing naar de polisvoorwaarden en naar artikel 7:952 BW: men heeft geen recht op een uitkering wanneer de schade het gevolg is geweest van grove schuld, opzet of roekeloosheid. En van roekeloos handelen was zeker sprake, zo stelt de verzekeraar, nu de man de veiligheidsvoorschriften...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar