Loodgieter stelt tevergeefs eigen bedrijf aansprakelijk

In een recente uitspraak zag de Kantonrechter zich voor de vraag gesteld of een loodgieter zijn eigen bedrijf aansprakelijk kon stellen voor schade die hij leed. De loodgieter was namelijk blootgesteld aan asbest tijdens zijn werk en had daardoor longkanker gekregen.

Bedrijf van zijn vader
Het ging in deze zaak om het volgende. De loodgieter was van 1 juli 1968 tot 5 januari 1977 in dienst geweest van zijn vader, die als eenmanszaak een loodgietersbedrijf had. De werkzaamheden die zij samen uitvoerden bestonden uit het installeren, onderhouden en repareren van verwarmingsinstallaties en van sanitaire voorzieningen als rioleringen. De werkzaamheden vonden plaats op locatie – in woningen – en daarnaast in de werkplaats van de vader. De loodgieter is bij zijn werkzaamheden, zoals het schoonborstelen van kachels en CV-ketels en het op maat snijden van asbesthoudende materialen, regelmatig blootgesteld aan asbeststof. Door zijn vader waren geen maatregelen genomen om hem tegen de gevaren van asbestblootstelling te beschermen.

Nieuw bedrijf
In 1977 werd het loodgietersbedrijf omgezet in een B.V. De loodgieter en zijn vader werden elk directeur. In datzelfde jaar werd de vader van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar