Mag een werkgever privéberichten van werknemers lezen?

Een aantal weken geleden schreven wij dat een werkgever – onder omstandigheden – het loon mag inhouden van een werknemer die excessief gebruikmaakt van zijn smartphone. Het ging in deze zaak om een werknemer die maar liefst 1.255 amoureuze berichten had verzonden tijdens werktijd. Dat was een uitzonderlijk geval, maar hoe zit het eigenlijk met het lezen van berichten? Is een werkgever gerechtigd om (privé) e-mails en WhatsAppberichten te lezen?

Recht op privacy
Elke werknemer geniet het recht op privacy. Dit is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet, maar ook verder gespecificeerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met het recht op privacy als grondrecht, mag er alleen inbreuk op worden gemaakt wanneer (i) de werknemer op de hoogte is dat zijn berichten gelezen zouden kunnen worden, (ii) de werkgever een gerechtvaardigd doel heeft om de berichten te controleren en (iii) er is voldaan aan de proportionaliteitseis.

Er is sprake van een gerechtvaardigd doel als er bijvoorbeeld vermoedens zijn dat de werknemer in kwestie fraudeert of bedrijfsgevoelige informatie doorspeelt aan de concurrent. Op grond van de proportionaliteitseis zal de werkgever altijd eerst een...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar