Verantwoordelijkheid werkgever tegen pesten

Uit cijfers van het TNO is naar voren gekomen dat in 2015 ruim een half miljoen werknemers slachtoffer waren van pesterijen op de werkvloer. Dit zorgt jaarlijks voor ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen en ruim 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers. Waar liggen (wettelijk) de verantwoordelijkheden van de werkgever om deze pesterijen zo veel mogelijk te beperken?

Vormen van pesten
Grofweg zijn er twee categorieën aan te wijzen binnen het pestgedrag. Allereerst kan er sprake zijn van machtsmisbruik door een leidinggevende. Ten tweede kan er sprake zijn van gepest door collega’s. Hierbij worden spanningen vaak op het slachtoffer afgereageerd en durven andere collega’s het vaak niet voor het slachtoffer op te nemen. Pesten komt in verschillende vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan het maken van vervelende grapjes en opmerkingen, maar ook aan schelden of beledigen, of het opzettelijk buitensluiten en negeren van een collega. Op pesten ligt een groot taboe: het slachtoffer schaamt zich vaak en durft niet om hulp te vragen bij de leidinggevende. Vaak wordt er ook aangenomen dat het slachtoffer ‘tegen een stootje moet kunnen’ of zich ‘niet zo aan moet stellen’. Toch...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar