Werkgever aansprakelijk voor thuiswerkplek

Thuiswerken heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen onder de noemer ‘Het nieuwe werken’. Strekt arbowetgeving zich echter uit tot van de gewone werkplek tot de thuiswerkplek? Is de werkgever bijvoorbeeld verplicht een bureau beschikbaar te stellen dat voldoet aan arbo-eisen? Een kort antwoord op deze vraag: ja.

De werkgever is ook gehouden in de risico-inventarisatie en –evaluatie aandacht te schenken aan de risico’s die met thuiswerk verbonden zijn. De verplichting tot afwisseling van beeldschermwerk met andersoortige arbeid geldt ook voor werknemers die thuis beeldschermwerk verrichten. In beginsel moet de werkgever voor werknemers die regelmatig thuiswerken de middelen ter beschikking stellen om te zorgen dat aan de eisen met betrekking tot de beeldschermwerkplek wordt voldaan, tenzij de thuiswerker daar zelf al voor heeft gezorgd (maar ook nu moet natuurlijk zijn voldaan aan de arbowetgeving).

Aansprakelijkheid
Uit de rechtspraak volgt dat de zorgplicht die een werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemer, zich zich ook uitstrekt tot de thuiswerkplek. Dit betekent dat tekortkomingen aan de werkplek of lange werkdagen van de werknemer die thuiswerkt ook...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar