Whatsappen onder werktijd: mag dat?

Whatsappen tijdens werktijd is allang geen uitzondering meer, voor veel werknemers is het zelfs een gewoonte geworden. Dat dit ook volledig uit de hand kan lopen, blijkt uit het volgende voorbeeld. Recentelijk oordeelde de kantonrechter in Tilburg dat een werkgever loon mag inhouden wanneer een werknemer tijdens werktijd continue whatsapp’jes verstuurt. Hoe als werkgever om te gaan met dit soort perikelen?

Ruim 1.255 amoureuze berichten
Een werknemer is van 1 januari 2008 tot 1 augustus 2015 in dienst geweest bij de werkgever. Op zijn arbeidsovereenkomst is een bedrijfsreglement van toepassing waarin staat aangegeven dat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor persoonlijke doeleinden slechts beperkt is toegestaan. Hij heeft een zakelijke telefoon.

Na beëindiging van zijn dienstverband is er een geschil ontstaan tussen werknemer en werkgever. De werknemer wil zijn niet opgenomen verlofuren graag uitbetaald krijgen. De werkgever weigert dit,  hij beroept zich op verrekening van de schade die hij dankzij de werknemer heeft geleden. Deze schade bestaat onder andere uit onverschuldigd betaald loon. De werknemer heeft namelijk met de aan hem ter beschikking...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar