Wie is aansprakelijk bij meerdere werkgevers op één plek?

Wanneer verschillende werkgevers op dezelfde plaats arbeid verrichten, moeten zij onderling samenwerken op het gebied van Arbo-omstandigheden. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is het werken op een bouwplaats.

De verschillende werkgevers moeten ervoor zorgen dat schriftelijk is vastgelegd op welke wijze zal worden samengewerkt, welke voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend (art. 19 lid 2 Arbobesluit). 

Bouwprojecten
Het Arbobesluit bevat een aantal aanvullende eisen over samenwerking bij bouwprojecten  (een implementatie van richtlijn nr. 92/57/EEG). Zo moeten er een coördinatoren aangewezen worden als er twee of meer werkgevers zijn of zelfstandigen aan het werk zijn. Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase moet er een coördinator worden aangesteld.  

Taken coördinator ontwerpfase
De taken van de coördinator in de ontwerpfase zijn het bijstaan van de werkgever wat betreft het algemene arbeidsomstandighedenbeleid. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RIE) en de voorlichting en het onderricht van de werknemers (art. 5 en art. 8...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar