Aanstellen van vertrouwenspersoon (nog) niet verplicht, wel aan te raden

Vertrouwenspersoon

Pesten, (seksuele) intimidatie of agressie op de werkvloer? Ondanks dat werknemers een recht hebben op een sociaal veilige werkomgeving blijkt de praktijk weerbarstiger. Werkgevers kunnen het ongewenst gedrag onvoldoende beperken of voorkomen. Een wetsvoorstel moet hier een einde aan maken. Het wetsvoorstel zal het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen elke organisatie verplicht stellen.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat meer dan 1 miljoen werknemers in Nederland wel eens of vaker te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 

Wat is er nu al geregeld bij wet?

Werkgevers zijn op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste omgangsvormen. Zij moeten hiervoor een beleid neerleggen in het RI&E en dit beleid ook daadwerkelijk uitvoeren. De Inspectie SZW controleert organisaties hierop. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van het beleid, maar dit is niet verplicht. Momenteel heeft ongeveer de helft van de organisaties een vertrouwenspersoon aangesteld. Andere voorbeelden die onderdeel...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar