Aanstellen van vertrouwenspersoon (nog) niet verplicht, wel aan te raden

Premium
Pesten, (seksuele) intimidatie of agressie op de werkvloer? Ondanks dat werknemers een recht hebben op een sociaal veilige werkomgeving blijkt de praktijk weerbarstiger. Werkgevers kunnen het ongewenst gedrag onvoldoende beperken of voorkomen. Een wetsvoorstel moet hier een einde aan maken. Het wetsvoorstel zal het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen elke organisatie verplicht stellen. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat meer dan 1 miljoen werknemers in Nederland wel eens of vaker te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Wat is er nu al geregeld bij wet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar