Alcohol-, drugs- en geneesmiddelentesten en de AVG

Alcohol, drugs en bepaalde geneesmiddelen hebben een negatieve invloed op de uitvoering van werkzaamheden. Werkgevers hebben er daarom, met name in risicovolle beroepen, belang bij om te voorkomen dat werknemers tijdens hun werk onder invloed zijn van deze middelen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld alcohol- en drugstesten af te nemen. Daarmee wordt echter inbreuk gemaakt op de privacy van werknemers. Wat zegt de privacywetgeving over alcohol-, drugs-, en geneesmiddelentesten?


Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. In de AVG zijn allerlei regels opgenomen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo kunnen persoonsgegevens (onder meer) slechts voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld, mogen alleen de minimaal noodzakelijke gegevens worden verzameld en moeten deze gegevens goed worden beveiligd. Voor bijzondere persoonsgegevens gelden nog strengere regels. Dit zijn onder meer gegevens over de gezondheid, seksuele voorkeur, ras of etnische afkomst of politieke en religieuze overtuigingen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, de autoriteit die is aangesteld als toezichthouder op de AVG, vallen resultaten van alcohol- en drugstesten in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar