AVG: regels voor het smoelenboek

Veel bedrijven maken gebruik van foto’s hun werknemers, bijvoorbeeld voor in het “smoelenboek”, waarin contactgegevens en foto’s van werknemers te zien zijn. Een smoelenboek is handig voor de herkenbaarheid van werknemers, vooral binnen grotere organisaties. Niet iedereen wil dat zijn foto openbaar wordt gemaakt. Is het plaatsen van foto’s van werknemers in het smoelenboek (of de bedrijfswebsite, social media etc.) wel in lijn met de privacywetgeving? Welke regels gelden hiervoor?

De privacyregels zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en ter uitbreiding van de privacyrechten die personen in de EU onder de Wbp al hadden. Op grond van de AVG moet de werkgever uitdrukkelijke toestemming van werknemers krijgen om hun foto’s te gebruiken op het intra- en internet. Een foto is namelijk niet zomaar een persoonsgegeven, maar wordt in de AVG in beginsel als een bijzonder persoonsgegeven beschouwd. Foto’s zijn namelijk meestal biometrische gegevens: gegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar