Is een bedrijf verplicht een AED te hebben?

De Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt bij een fibrillerend hart. Hierdoor ontstaat een ritmestoornis waardoor geen bloed meer door het lichaam kan worden gepompt. Doordat de AED elektrische schokken afgeeft, kan het hartritme weer op gang komen. Als de AED binnen enkele minuten wordt gebruikt op het slachtoffer, vergroot dit de overlevingskans van het slachtoffer en neemt de kans op blijvende (hersen)schade af. Er worden dan ook steeds meer AED-apparaten geplaatst in overheidsinstellingen, grote bedrijven en op publieke plaatsen. Toch beschikken nog lang niet alle bedrijven over een AED. Bestaat een verplichting voor bedrijven om over een AED te beschikken?

Arbowet en AED

Er is momenteel geen expliciete wettelijke verplichting voor bedrijven om een AED te hebben. In de Arbowet is slechts de verplichting voor werkgevers opgenomen om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te waarborgen. De werkgever moet veiligheidsrisico’s dus zoveel mogelijk beperken. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers voor dat doel moeten worden bijgestaan door één of meer bedrijfshulpverleners, die onder meer eerste hulp bij ongevallen moeten kunnen verlenen. Reanimatie...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar