Is een bedrijf verplicht een AED te hebben?

Premium
De Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt bij een fibrillerend hart. Hierdoor ontstaat een ritmestoornis waardoor geen bloed meer door het lichaam kan worden gepompt. Doordat de AED elektrische schokken afgeeft, kan het hartritme weer op gang komen. Als de AED binnen enkele minuten wordt gebruikt op het slachtoffer, vergroot dit de overlevingskans van het slachtoffer en neemt de kans op blijvende (hersen)schade af. Er worden dan ook steeds meer AED-apparaten geplaatst in overheidsinstellingen, grote bedrijven en op publieke plaatsen. Toch beschikken nog lang niet alle...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar