Beeldschermwerk: waar op te letten?

Werknemers en beeldschermen, het lijkt een huwelijk dat bestand is tegen problemen. Toch is dergelijk ‘beeldschermwerk’ niet van gevaren ontbloot. Voor werkgevers is dit (ook) van belang, nu door het langdurig zitten en het aannemen van dezelfde houding, computerwerk verschillende lichamelijke en psychische klachten kan veroorzaken. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan RSI of oogklachten. Het is daarom als werkgever belangrijk omtrent het gebruik van computers een goed beleid te hanteren.

Een korte reminder: wat zegt de wetgeving

Een blik op Arbowetgeving leert ons dat een werkgever best wat regels in acht moet nemen. De belangrijkste daarvan is dat voorkomen moet worden dat werknemers ononderbroken achter een beeldscherm zitten. In de risico-inventarisatie en -evaluatie zal de werkgever aan het beeldschermwerk en de mogelijke risico’s daarvan aandacht moeten besteden. Voorts moeten werknemers regelmatig de gelegenheid krijgen een oogonderzoek te ondergaan en zal de werkgever moeten ingrijpen bij een negatief resultaat. Qua inrichting is van belang dat er ook regels zijn met betrekking de te gebruiken apparatuur en het meubilair, alsook de software. De meeste regels...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar