Bestaat er een recht op thuiswerken?

Premium
Op 1 januari 2016 is Wet flexibel werken in werking getreden. De wet moet ervoor zorgen dat flexibel werken – waaronder thuiswerken – wordt bevorderd. Betekent deze wet dat er ook een recht bestaat op thuiswerken? In de eerste wetsvoorstellen die werden behandeld door de Eerste en Tweede Kamer stond inderdaad een algemeen recht op thuiswerken voor werknemers. Werkgevers zouden een verzoek van een werknemer om thuis te werken alleen kunnen weigeren wanneer zij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen hebben. Verzoek In de uiteindelijk aangenomen wet is dat aanzienlijk afgezwakt. Weliswaar is...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar