Bestaat er een recht op thuiswerken?

Op 1 januari 2016 is Wet flexibel werken in werking getreden. De wet moet ervoor zorgen dat flexibel werken – waaronder thuiswerken – wordt bevorderd. Betekent deze wet dat er ook een recht bestaat op thuiswerken?

In de eerste wetsvoorstellen die werden behandeld door de Eerste en Tweede Kamer stond inderdaad een algemeen recht op thuiswerken voor werknemers. Werkgevers zouden een verzoek van een werknemer om thuis te werken alleen kunnen weigeren wanneer zij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen hebben.

Verzoek
In de uiteindelijk aangenomen wet is dat aanzienlijk afgezwakt. Weliswaar is vanaf 1 januari 2016 wettelijk geregeld dat een werknemer bij de werkgever een officieel verzoek tot ‘aanpassing van de arbeidsplaats’ kan indienen, maar verplicht om het verzoek in te willigen is de werkgever niet. De werkgever is slechts verplicht om het verzoek in overweging te nemen, wat niet betekent dat hij er gehoor aan moet geven.

Afwijzing
Afwijzen van het verzoek tot thuiswerken kan de werkgever alleen nadat hij met de werknemer overleg heeft gepleegd. Wijst de werkgever het verzoek af, dan zal hij de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen en de redenen van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar