Cameratoezicht op de werkvloer: mag dat wel?

Toezichtscamera’s lijken de laatste jaren heel normaal te worden. Programma’s zoals ‘Big Brother’ en ‘De Gouden Kooi’ hebben daar zeker aan bijgedragen. In het beroemde boek ‘1984’ voorspelde de schrijver George Orwell al dat de toekomstige wereld vol zou hangen met camera’s. Voor werkgevers kan cameratoezicht een handige tool zijn, bijvoorbeeld om werknemers te controleren op hun functioneren. Bovendien kan het met oog op de veiligheid ook erg nuttig zijn. Maar mag dit eigenlijk wel volgens de Arbowet? 

Cameratoezicht kan strafbaar zijn
Cameratoezicht op de werkvloer is niet zomaar toegestaan. Sterker nog, het heimelijk filmen op niet openbare plaatsen of het bewaren van dergelijke camerabeelden is strafbaar en kan een maximale gevangenisstraf van zes maanden opleveren. Bovendien is cameratoezicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) slechts toegestaan als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Aangezien camera’s een grote inbreuk maken op de privacy van de werknemers, is een werkgever verplicht een privacytoets te doen. Deze toets houdt het volgende in:

  • Is de inzet van camera’s noodzakelijk?
  • Kan het doel ook op...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar