Daglicht in voedselbewerkingsruimten

In een ruimte waar voedsel wordt bereid, zijn meestal geen ramen. Dit is zo omdat op deze manier een bepaalde temperatuur wordt gegarandeerd (wat de hygiëne ten goede komt). De Voedsel en Waren Autoriteit controleert op de temperatuur. Maar volgens de Arbowet moeten in een ruimte ramen of dakvensters aanwezig zijn als personen hier langer dan twee uur per dag werken, tenzij daar redelijkerwijs niet aan kan worden voldaan.

Er staat niet in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen dat een raam verboden is. De regels zelf zijn dus niet per definitie strijdig. Wel kan de werkgever bij de uitvoering van de regels te maken krijgen met strijdige belangen wanneer een venster zodanig licht en warmte doorlaat dat de hygiëne in gevaar komt. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om binnen een bepaalde ruimte toch de vereiste temperatuur te verkrijgen: airco, externe zonwering, zonwerend glas of het aanbrengen van temperatuurwerende folie en het plaatsen van dubbelglas vallen hier bijvoorbeeld onder. Per ruimte kan gekeken worden naar de optimale combinatie zodat zowel aan de Arbowet als het Warenbestluit kan worden voldaan.

(Zie ook: Horecacompas)
 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar