Discriminatie en de Arbowet

Sinds 2008 is er een verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet. Hoe zit dat precies?

In artikel 3 lid 2 van de Arbowet is opgenomen dat een werkgever beleid moet voeren gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting wordt omschreven als ‘de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen’. Met de frase ‘direct en indirect onderscheid’ is aansluiting gezocht bij de gelijke behandelingswetten.

Gelijke behandelingswetten
De vier belangrijkste gelijke behandelingswetten zijn:

 • de Algemene wet gelijke behandeling
 • de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

In totaal kennen deze wetten de volgende gronden waarop in werksituaties geen ongeoorloofd onderscheid mag worden gemaakt:

 • godsdienst
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging
 • ras
 • geslacht
 • nationaliteit
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid
 • burgerlijke staat
 • handicap of chronische ziekte
 • leeftijd
 • arbeids...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar