Discriminatie en de Arbowet

Premium
Sinds 2008 is er een verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet. Hoe zit dat precies? In artikel 3 lid 2 van de Arbowet is opgenomen dat een werkgever beleid moet voeren gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting wordt omschreven als ‘de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen’. Met de frase ‘direct en indirect onderscheid’ is aansluiting gezocht bij de gelijke behandelingswetten. Gelijke behandelingswetten De vier...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar