€ 20.000 na gezondheidsschade gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Iemand die werkt met gevaarlijke stoffen en daardoor schade lijdt aan de gezondheid kan vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming krijgen van €  20.000. Daarvoor wordt een nationaal fonds opgericht. 

Ieder jaar sterven er volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bijna 3000 mensen doordat zij in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor loopt een op de zes werknemers het risico om ziek te worden door gevaarlijke stoffen op werk. Het thema gevaarlijke stoffen is complex. Veel gevaarlijke stoffen zijn niet als zodanig te herkennen en werkgevers hebben niet door dat er op de werkvloer wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. 

Wat zegt de wet?

Een werkgever moet op grond van de Arbowet maatregelen nemen om te zorgen dat werknemers niet of zo min mogelijk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. De werkgever heeft een verantwoordelijkheid dat de blootstelling niet te hoog is. Dat doen zij door zich te houden aan de wettelijke grenswaarden. Daarnaast moet een werkgever aanvullende maatregelen nemen voor jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Een werkgever is verplicht om de gevaarlijke stoffen mee te nemen in de RI&E.

Risico’s van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar