€ 20.000 na gezondheidsschade gevaarlijke stoffen

Premium
Iemand die werkt met gevaarlijke stoffen en daardoor schade lijdt aan de gezondheid kan vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming krijgen van € 20.000. Daarvoor wordt een nationaal fonds opgericht. Ieder jaar sterven er volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bijna 3000 mensen doordat zij in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor loopt een op de zes werknemers het risico om ziek te worden door gevaarlijke stoffen op werk. Het thema gevaarlijke stoffen is complex. Veel gevaarlijke stoffen zijn niet als zodanig te herkennen en werkgevers hebben niet door dat er op...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar