Hoe controleer je de thuiswerkplek?

De coronacrisis – en daarmee het thuiswerken – duurt voort. Toch is er nog steeds veel onduidelijkheid over de do’s en dont’s rondom de arbeidsomstandigheden van thuiswerkers en welke verantwoordelijkheden de werkgever hierbij precies heeft. Zeker is in elk geval dat de werkgever verplicht is om ervoor te zorgen dat de werknemers hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Onder deze zorgplicht valt ook dat de werkgever verplicht is om de huidige RI&E aan te passen op de nieuwe situatie, zoals deze geldt tijdens de pandemie. Maar wat betekent dit nou concreet en hoe controleert de werkgever de thuissituatie op veiligheid?

RI&E ook voor thuiswerkers

Zowel in het arbeidsrecht (art. 7:658 BW) als in de Arbowet (art. 3) is geregeld dat het in beginsel aan de werkgever is om te zorgen dat zijn werknemers hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Dit heet de zorgplicht van de werkgever. Dat geldt óók als een werknemer thuis werkt. De werkgever moet voorkomen dat werknemers door hun werk fysieke of psychische klachten krijgen. De kosten van het inrichten van de thuiswerkplek mogen niet aan de werknemers worden berekend. Kortom, ook thuiswerkende werknemers vallen gewoon onder de Arbowet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar