Hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s door laaggeletterdheid?

De invloed van onvoldoende taalbeheersing is groot op het werk. Uit onderzoek blijkt dat het risico op betrokkenheid bij bedrijfsongevallen toeneemt als het opleidingsniveau lager is. Ook is gebleken dat taalproblemen tien procent van de zware ongevallen in de procesindustrie veroorzaken. 

Uit onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven voor Maastricht University (2019) is gebleken dat 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, en dat circa 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn. Laaggeletterdheid komt het meeste voor onder schoonmakers (40%), hulpkrachten in de bouw en industrie (37%) en productiemachinebedieners (37%). 

Belemmeringen

Laaggeletterde werknemers lopen tegen verschillende problemen aan. Zo kunnen zij moeilijker aan een baan komen en deze behouden. Door technologische ontwikkelingen nemen productiewerkzaamheden af en krijgen werknemers meer kantoorwerkzaamheden, wat erg moeilijk is voor laaggeletterde werknemers. Ook het verrichten van productiewerkzaamheden kan problemen opleveren, bijvoorbeeld bij het lezen van instructies voor het gebruik van nieuwe machines. Zowel in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar