Hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s door laaggeletterdheid?

Premium
De invloed van onvoldoende taalbeheersing is groot op het werk. Het risico op betrokkenheid bij bedrijfsongevallen neemt toe als het opleidingsniveau lager is. Ook blijkt dat taalproblemen tien procent van de zware ongevallen in de procesindustrie veroorzaken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar