Hoeveel uur per week mag een werknemer werken?

Premium
Hoeveel uur een werknemer maximaal mag werken en wat zijn werk- en rusttijden moeten zijn is bepaald in de Arbeidstijdenwet. Een werknemer mag op grond van de Arbeidstijdenwet maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week (waarvan wel mag worden afgeweken bij cao). Dat maximum van 60 uur geldt echter niet onverkort voor iedere week. Gekeken naar een periode van vier weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken. Gekeken naar een periode van 16 weken mag er gemiddeld per week maximaal 48 uur gewerkt worden. Rusttijden De regels met betrekking tot de rusttijd die in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar