Invoer nieuwe grenswaarden asbest uitgesteld

De invoer van nieuwe grenswaarden voor asbest, die was voorzien voor 1 juli 2013, wordt uitgesteld. Het veld blijkt meer tijd nodig te hebben om de werkwijzen en certificatieschema’s aan te passen.

Er zijn diverse technische vragen gerezen over de wijze waarop de verlaagde grenswaarden bereikt kunnen worden. Het te verwachten effect van de verschillende manieren om de blootstelling te verlagen wordt de komende maanden op verzoek van de asbestbranche en met financiering van SZW in kaart gebracht door TNO.

De nieuwe grenswaarden voor asbest worden 2000 vezels/m3 voor chrysotiel en 300 vezels/m3 voor asbest amfibolen (actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet gezamenlijk). Deze waarden gelden voor een achturige werkdag. De minister van SZW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoer van nieuwe grenswaarden voor asbest, die was voorzien voor 1 juli 2013, wordt uitgesteld tot 1 januari 2014.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar