Klachtrecht bij overtreding arbowet

Premium
Iedereen (vakbonden, familieleden van werknemers, werknemers zelf) kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW als ze vermoeden dat een bedrijf wettelijke arbovoorschriften niet naleeft en overleg binnen het bedrijf faalt. Er kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen: Het bedrijf of de instelling houdt zich niet aan de wettelijke voorschriften op het terrein van de Arbeidsomstandigheden- of Arbeidstijdenwet Een bedrijf of instelling houdt zich niet aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (bijvoorbeeld bij betaling onder het wettelijk minimumloon) Een bedrijf of...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar