Klachtrecht bij overtreding arbowet

Iedereen (vakbonden, familieleden van werknemers, werknemers zelf) kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW als ze vermoeden dat een bedrijf wettelijke arbovoorschriften niet naleeft en overleg binnen het bedrijf faalt.

Er kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

  • Het bedrijf of de instelling houdt zich niet aan de wettelijke voorschriften op het terrein van de Arbeidsomstandigheden- of Arbeidstijdenwet
  • Een bedrijf of instelling houdt zich niet aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (bijvoorbeeld bij betaling onder het wettelijk minimumloon)
  • Een bedrijf of instelling houdt zich niet aan de Wet arbeid vreemdelingen (er wordt illegale arbeid verricht)

Onderzoek
De inspectie moet iedere klacht in behandeling nemen, dit gebeurt anoniem. Er volgt een onderzoek bij elke serieuze klacht waarbij sprake is van een vermoedelijke zware overtreding. Voor klachten op het gebied van de arbeidsomstandigheden geldt daarbij dat er ook sprake moet zijn van een ernstig gevaar. Wanneer er sprake lijkt te zijn van een ernstige overtreding of onmiddellijk dreigend gevaar wordt er meteen een onderzoek uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, kan ook worden...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar