Maatregelen bij werken in extreme hitte

Premium
Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Een te hoge omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Het is dus van belang werknemers te beschermen tegen extreme hitte op het werk. Inleiding Zowel in de landbouw, bouwnijverheid en industrie als in de dienstverlening kan extreme hitte op de werkvloer voorkomen. Werknemers die regelmatig met hitte te maken hebben – naast de brandweerman - zijn bijvoorbeeld bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie. Over het algemeen hebben vrouwen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar