Maatregelen bij werken in extreme hitte

Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Een te hoge omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Het is dus van belang werknemers te beschermen tegen extreme hitte op het werk.

Inleiding
Zowel in de landbouw, bouwnijverheid en industrie als in de dienstverlening kan extreme hitte op de werkvloer voorkomen. Werknemers die regelmatig met hitte te maken hebben – naast de brandweerman -  zijn bijvoorbeeld bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie.  

Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de warmte dan mannen. Daarnaast zijn er nog de volgende  risicogroepen te kenmerken waarvoor werken in extreme warmte extra risico met zich meebrengt:

  • zwangere werknemers;
  • werknemers met een slechte conditie;
  • werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg); 
  • werknemers met een hoog vetgehalte;
  • werknemers met hart- en vaatziekten;
  • werknemers die geneesmiddelen gebruiken.

Arbowet
Artikel 6.1 van het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar