Moet je doorwerken als het vriest?

Premium
Als het koud wordt in de winter, rijst de vraag of er geen wettelijke temperatuursgrens bestaat waarbij niet meer gewerkt kan worden. Die bestaat niet, maar er is wel vastgelegd dat het werken bij lage temperaturen niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van werknemers. In de bouw-cao zijn concretere normen vastgelegd. Als een werkplek te koud is kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die in de buitenlucht werken, maar ook om mensen in onverwarmde loodsen of koelcellen. Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheidsschade...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar