Moet je doorwerken als het vriest?

Als het koud wordt in de winter, rijst de vraag of er geen wettelijke temperatuursgrens bestaat waarbij niet meer gewerkt kan worden. Die bestaat niet, maar er is wel vastgelegd dat het werken bij lage temperaturen niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van werknemers. In de bouw-cao zijn concretere normen vastgelegd.

Als een werkplek te koud is kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die in de buitenlucht werken, maar ook om mensen in onverwarmde loodsen of koelcellen. Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheidsschade te voorkomen.

Wat zegt de wet?
Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen. Als een lage temperatuur niet vermeden kan worden, moet de werkgever:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.
  • De duur van de werkzaamheden verkorten.
  • Werkzaamheden afwisselen met werk op een warme plek.

Onderkoeling
...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar