De perfecte werktemperatuur op basis van de (Arbo)wetgeving

Werken in warm weer

Te warm of juist te koud op de werkplek? Nederlandse werknemers zijn niet snel tevreden: ruim 75% stoort zich aan de temperatuur op het werk en het feit dat ze dit niet zelf kunnen regelen. Werken bij (te) hoge temperaturen kan leiden tot minder goede prestaties of zelfs schade aan de gezondheid. Hetzelfde geldt voor werken in (te) koude temperaturen. Vraag aan de orde is waar de spreekwoordelijke gulden middenweg precies ligt.  Het enige handvat dat de Arbowet biedt is dat ‘de temperatuur niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer’. Een weinig concrete bepaling. Wat zijn precies de verplichtingen waar een werkgever zich aan moet houden? Hierbij een overzicht.

Te heet?
Wanneer de temperaturen tijdens werktijd zodanig oplopen dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid van de werknemer, ben je als werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Indien je dit nalaat, dan is de werknemer op basis van artikel 29 Arbowet gerechtigd om zelf per direct het werk neer te leggen of om zijn werkzaamheden te weigeren. Bovendien kan een werknemer bij het nalaten van het nemen van maatregelen door de werkgever een klacht indienen bij het SZW.

Maar, waar ligt de grens? Op basis van de wet blijft dit onduidelijk. Extreme hitte kan duiden op een warme temperatuur op kantoor,  maar bijvoorbeeld ook op een te hoge luchtvochtigheid, te warme werkkleding of een te lange blootstelling aan zonlicht. Er is dus geen concrete temperatuur aan te wijzen, en daardoor is het des te meer van belang om als werkgever te handelen op basis van de omstandigheden van het geval en het ‘onderbuikgevoel’.

Kans op uitdroging
Het belangrijkste risico van werken in een (te) warme omgeving is de kans op uitdroging en een verminderd concentratievermogen. Warmte veroorzaakt warmtestuwing oftewel: meer warmteopslag in het lichaam. Andere ‘warmteziekten’ zijn bijvoorbeeld  een hitteberoerte of hitte-uitslag. De kwetsbare werknemers zijn zwangere vrouwen, werknemers met een extreem laag of een extreem hoog gewicht of werknemers die veel medicijnen slikken. Binnen bepaalde beroepsgroepen worden werknemers vaker blootgesteld aan hitte, denk hierbij aan bakkers, politiemannen op straat, tuinmannen en bouwvakkers.

Een werkgever doet er dus goed aan om voldoende maatregelen te nemen., vooral wanneer men werkt met de bovenstaande risicowerknemers. Enkele voorbeelden hiervan zijn extra pauzes in een koele ruimte, aangepaste werkkleding, een betere isolatie van het gebouw en voldoende airconditioning of isolatie. Zorg  bovendien voor voldoende water.

Of te koud?
Wanneer de temperaturen tijdens werktijd zodanig koud zijn dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid van de werknemer, dan ben je als werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Indien je dit nalaat, dan is de werknemer op basis van artikel 29 Arbowet gerechtigd om zelf per direct het werk neer te leggen of om zijn werkzaamheden te weigeren. Bovendien kan een werknemer bij het nalaten van het nemen van maatregelen door de werkgever een klacht indienen bij het SZW.

Over het algemeen wordt aangenomen dat werknemers een risico lopen wanneer de temperatuur onder de 15 graden daalt, alhoewel dit ook niet is opgenomen in de Arbowet. Dit kan overigens zowel betrekking hebben op de echte temperatuur als op de gevoelstemperatuur. Zodra de echte of gevoelstemperatuur onder de -6 graden komt, dienen de werkzaamheden te worden stopgezet.

Het belangrijkste risico van werken in de kou is onderkoeling en bevriezing. Werknemers die in de buitenlucht werken (zoals de hierboven genoemde groep) lopen uiteraard de meeste kans op risico’s.  Maar ook werknemers met een stilzittend beroep kunnen last ondervinden van kou.

Een werkgever doet er ook in het geval van kou goed aan om maartregelen te nemen. Zorg dat de pauzes plaatsvinden een warme ruimte, plaats (bij buitenwerk) eventueel windschermen en voorkom in binnenruimtes dat het gaat tochten.  Zorg er tot slot voor dat de binnenruimtes niet te warm worden, een temperatuur net boven kamertemperatuur is perfect.

Kortom, of de temperaturen nu oplopen tot boven de 30 graden of juist dalen tot (ver) onder het kwik, de wetgeving blijft helaas vaag waar de grens ligt. Als werkgever geldt in elk geval: better safe than sorry. Neem daarom altijd voldoende maatregelen en zorg daarmee voor een veilige werkomgeving met meer productiviteit.