Regels voor zzp’ers

In Nederland werken meer dan 900.000 zelfstandigen zonder personeel. Een groot deel hiervan werkt in risicovolle sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw. Het is daarom van belang te weten welke wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden op hen van toepassing is.

De Arbowet onderscheidt verschillende groepen werkenden: werkgevers, werknemers en zelfstandigen (zzp’ers). De Arbowet definieert de zzp’er als restcategorie: degene die zonder werkgever of werknemer te zijn arbeid verricht. Voor de Inspectie SZW is bij de bepaling of iemand werknemer, werkgever of zzp’er de feitelijke situatie doorslaggevend. De Belastingdienst hanteert een andere beoordeling (door middel van een zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie, VAR) en daardoor kan het voorkomen dat iemand als zelfstandige wordt aangemerkt door de Belastingdienst, maar als werknemer door de inspectie SZW.

Veranderingen in Arbowetgeving
Per 1 juli 2012 zijn de arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Tot dan toe golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar in de nieuwe situatie gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar