Het rookbeleid op de werkvloer: welke regels zijn er?

Het aantal rokers in Nederland is gedaald van 24,1% van de bevolking (2016) naar 23,1% (2017). Een relatief grote groep van de bevolking rookt dus nog. Werkgevers krijgen daarom vaak te maken met een groep rokende werknemers binnen hun bedrijf. Rokende werknemers hebben een hoger risico om arbeidsongeschikt te raken en kunnen voor een lagere arbeidsproductiviteit zorgen. Werkgevers stellen daarom vaker een strenger rookbeleid in. Hoe moeten werkgevers met rokende werknemers omgaan en welke regels zijn er?

Wetgeving
In de Tabaks- en rookwarenwet is een verbod opgenomen voor roken op de werkvloer. Daarnaast hebben werkgevers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht tegenover hun werknemers, die onder meer inhoudt dat zij gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers moeten voorkomen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat werknemers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Werkplekken moeten dus rookvrij zijn. Ook in ruimten waar werknemers hun pauze doorbrengen, mogen zij niet worden blootgesteld aan tabaksrook. Aangezien bedrijfsvoertuigen ook werkplekken zijn, geldt het rookverbod ook in vrachtwagens en leaseauto’s die geen eigendom zijn...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar