Is een steiger verplicht bij werken op hoogte?

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval, volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen, is in ieder geval sprake van valgevaar. Dat kan dus op een gebouw zijn, maar bijvoorbeeld ook een brug of een put.

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, moet een steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht worden. Ook kan het gevaar tegengegaan worden door het aanbrengen van 'doelmatige hekwerken en leuningen'. Het Arbobesluit bepaalt dat van 'doelmatig' spake is als een hekwerk of leuning tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging biedt tegen vallen.

Steiger niet altijd verplicht
Wanneer het aanbrengen van de beveiliging gevaarlijkere situaties oplevert dan het valgevaar zelf, kan worden volstaan met het aanbrengen van vangnetten of kan met veiligheidsgordels gewerkt worden.

Het gebruik van een ladder of trap is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dit is het geval als het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is doordat het risico klein is en de ladder of trap niet lang gebruikt wordt, of vanwege kenmerken van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar