Tattoos: taboe op de werkvloer?

Tatoeages zijn al lang geen taboe meer. Met de stijgende populariteit van de permanente lichaamsversieringen rijst de vraag wat nu op het werk wel en niet mag. Kunnen werkgevers regels omtrent tatoeages vaststellen, of moeten zij de tattoos van hun werknemers altijd respecteren?

De wet biedt via het instructierecht (artikel 7:660 BW) werkgevers de mogelijkheid werknemers instructies te geven over de afgesproken werkzaamheden. Deze instructies moeten blijven binnen de grenzen van de arbeidsovereenkomst, wet en grondrechten. Indien een instructie in strijd is met een dwingende bepaling uit de wet of arbeidsovereenkomst, gaat de laatste voor. Wanneer een instructie inbreuk maakt op een grondrecht van de werknemer, moet de werkgever die inbreuk kunnen rechtvaardigen.

Grenzen van de arbeidsovereenkomst
Ten aanzien van tatoeages is in de arbeidsovereenkomst vooral de afgesproken werktijd van belang. Een instructie strekkende tot het onder werktijd bedekken van een tatoeage zal doorgaans binnen de grenzen van de arbeidsovereenkomst vallen. In tegenstelling tot een verbod op het hebben van slecht afdekbare tatoeages (in de nek, het gezicht, et cetera), dat immers doorwerkt in de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar