Tegenstrijdige regelgeving: reinigen van voedselmachines

Er kan onduidelijkheid ontstaan hoe een snijmachine moet worden schoongemaakt. Volgens de Warenwet dient een snijmachine met de motor nog draaiend te worden schoongemaakt, volgens de inspectie SZW mag dat juist niet. Wat geldt?

Een bedrijf moet zorgen voor goede procedures voor het reinigen en ontsmetten van machines. De snijmachine moet zoveel mogelijk in stilstand schoongemaakt worden. Dit volgt uit artikel 7.5 van de Arbowet. Het is hierbij aan te raden dat de machine wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening en dat de te reinigen onderdelen worden gedemonteerd. De meeste snijmachines zijn zo gebouwd dat dit mogelijk is. De aanwijzingen van de fabrikant moeten gevolgd worden bij de demontage van de snijmachine.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar