Thuiswerken en de RI&E ​​​​​​​

Eén van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Maar hoe zit dit nu met werknemers die vanuit huis werken?

Met de RI&E worden de arbeidsrisico’s die verbonden zijn aan het werk in kaart gebracht, zodat de werkgever preventief actie kan ondernemen om dergelijke risico’s te verkleinen of weg te nemen. De regels met betrekking tot de RI&E staan vermeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin moet in ieder geval terugkomen – kort gezegd – (i) welke risico’s de arbeid met zich brengt en (ii) een plan van aanpak bevattende de genomen maatregelen ter voorkoming/beperking van de risico’s. Belangrijk is ook dat de RI&E moet worden aangepast als de werkomstandigheden dusdanig veranderen. 

Flexibel werken

De Arbowet zegt niks over thuiswerkers (of telewerkers). Het Arbobesluit daarentegen geeft een omschrijving van plaatsonafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om een werknemer – maar ook stagiair(e) of uitzendkracht – die arbeid verricht in een woning of andere plaats die niet de arbeidsplaats van de werkgever is. De werknemer kan dit natuurlijk niet op eigen houtje beslissen. De...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar