Thuiswerken en de RI&E ​​​​​​​

Premium
Eén van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Maar hoe zit dit nu met werknemers die vanuit huis werken? Met de RI&E worden de arbeidsrisico’s die verbonden zijn aan het werk in kaart gebracht, zodat de werkgever preventief actie kan ondernemen om dergelijke risico’s te verkleinen of weg te nemen. De regels met betrekking tot de RI&E staan vermeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin moet in ieder geval terugkomen – kort gezegd – (i) welke risico’s de arbeid met zich brengt en (ii) een plan van aanpak...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar