Uiterlijk telt. Waar ligt de grens?

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2014) blijkt dat mensen met een ‘gewoonlijk knap geacht uiterlijk’ 1,2 keer zoveel kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan sollicitanten met een gemiddeld uiterlijk. En: de kans dat de voorkeur uitgaat naar sollicitanten met ‘een relatief lelijk uiterlijk’ is 2,3 keer zo klein als voor sollicitanten met een gemiddeld uiterlijk. Dit geldt zowel voor een baan als verkoopmedewerker in een boekhandel, als die van consultant. Het uiterlijk en zelfvertrouwen zijn even belangrijk als werkervaring en opleiding, en voor dienstverlenende beroepen met een laag opleidingsniveau zelfs doorslaggevend. 

Uiterlijke kenmerken tijdens het sollicitatieproces

Tegenwoordig is een foto op het cv of LinkedIn-profiel bijna onmisbaar. Werkgevers zien meteen hoe een sollicitant eruit ziet. Dit roept de vraag op of een werkgever bij de werving en selectie het uiterlijk van de kandidaat in overweging mag nemen, en zo ja, waar de grens ligt. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling mag op het gebied van arbeid geen onderscheid worden gemaakt op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar