De veelbesproken second opinion in de nieuwe Arbowet

In de zomer van 2017 gaat naar verwachting de nieuwe Arbowet in. Binnen deze wet krijgt de werknemer onder andere het recht op een second opinion. Zo mag een werknemer op grond van dit recht een tweede bedrijfsarts raadplegen. Wat betekent deze second opinion precies voor de werkgever?

Wijziging van de Arbowet
Kort gezegd betekent de nieuwe Arbowet het volgende: de werknemer krijgt meer rechten en de werkgever krijgt meer plichten. Deze taken van de werkgever worden opgenomen in een zogenaamd basiscontract. Een van de extra rechten van de werknemers is het recht op een second opinion bij een nieuwe, tweede bedrijfsarts. Deze second opinion regeling heeft daarnaast ook gelding met betrekking tot ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidsdeskundige consultatie.

Deskundigenoordeel?
De second opinion is overigens niet hetzelfde als een deskundigenoordeel. Dit deskundigenoordeel wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts van het UWV en wordt meestal gebruikt in het geval werknemer of werkgever het niet eens is met een eerder oordeel van de bedrijfsarts. Wel kan het deskundigenoordeel gewoon naast een second opinion gebruikt worden.

Aandachts...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar