Wanneer is er sprake van een aanwezigheidsdienst?

Premium
Onder een aanwezigheidsdienst wordt in het Arbeidstijdenbesluit verstaan: een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de zorg, bij de brandweer of bij defensie. Aanwezigheidsdiensten, ook wel slaap-, wacht- of piketdienst genoemd, vallen onder arbeidstijd. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het hof bepaalde dat diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit uren...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar