Wanneer is er sprake van een aanwezigheidsdienst?

Onder een aanwezigheidsdienst wordt in het Arbeidstijdenbesluit verstaan: een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de zorg, bij de brandweer of bij defensie.

Aanwezigheidsdiensten, ook wel slaap-, wacht- of piketdienst genoemd, vallen onder arbeidstijd. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het hof bepaalde dat diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit uren waarin de werknemer verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn, maar vrij over zijn tijd kan beschikken, toch als arbeidstijd moeten worden aangemerkt.

Werken in aanwezigheidsdienst mag alleen als het soort werk dat noodzakelijk maakt. Bovendien kan het werken in aanwezigheidsdiensten uitsluitend worden verplicht als het in een cao is afgesproken.

Voor de aanwezigheidsdienst gelden de volgende regels:

  • Direct voor en na een aanwezigheidsdienst mag de werknemer minimaal 11 uur niet werken. Per week mag deze rust 1 keer ingekort worden tot 10 uur en 1 keer tot 8 uur, als de aard van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar