Wanneer is iets geen grapje meer?

In een eerder Arbowetweetje werd al eens besproken dat pesten op de werkvloer een groot probleem is. Maar liefst een kwart van alle werknemer is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden, zo bleek uit onderzoek van TNO. Een werkgever moet beleid voeren dat pesten tegengaat op grond van de Arbowet en op grond van de zorgplicht die op hem rust ten opzichte van zijn werknemers. Maar wanneer is iets ‘gewoon een geintje’ en wanneer is het pesten?

De Zweedse wetenschapper en psychiater Heinz Leymann heeft veel onderzoek gedaan naar pesten op het werk. Hij ontwikkelde de Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT), waarin 45 pestacties zijn opgenomen. Er is sprake van pestgedrag wanneer één van de 45 acties minstens een keer per week in een periode van ten minste een jaar voorkomt.

Binnen de LIPT zijn de effecten van de pestacties onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Effecten op de zelfexpressie en communicatie van het slachtoffer (hij/zij wordt continu onderbroken, bekritiseerd of er wordt tegen hem/haar geschreeuwd)
  2. Effecten op sociale contacten (collega’s worden verboden met het slachtoffer te praten)
  3. Effecten op de reputatie van het slachtoffer (er gaan...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar