Wanneer is reistijd arbeidstijd?

De Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Arbeidstijd in de Arbeidstijdenwet wordt gedefinieerd als ‘de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht’. De Hoge Raad oordeelde in een arrest in 1931 al dat het bij arbeid gaat om ‘iedere willekeurige bezigheid’, waarbij van belang is dat de werknemer ter beschikking staat van de werkgever. Dit werpt de vraag op hoe dat zit met reistijd. Kan reistijd als arbeidstijd worden aangemerkt?

Tyco-arrest
De hoogste rechterlijke instantie in de EU, het Europese Hof van Justitie, kreeg in 2015 de vraag voorgelegd of reistijd als arbeidstijd te gelden heeft. Het ging in die zaak om het Spaanse veiligheidsbedrijf Tyco, dat in het verleden beschikte over verschillende vestigingen inSpanje die vanuit de hoofdvestiging in Madrid werden aangestuurd. Tyco besloot om haar nevenvestigingen te sluiten, vanaf waar vroeger de werknemers hun werkdag begonnen.

De technische medewerkers van Tyco moesten voortaan vanuit huis naar de eerste klant rijden. Tyco zag de reistijd als rusttijd en niet als arbeidstijd. Het Hof van Justitie stelde vast dat het reizen van de regionale kantoren naar de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar