Wanneer is reistijd arbeidstijd?

Premium
De Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Arbeidstijd in de Arbeidstijdenwet wordt gedefinieerd als ‘de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht’. De Hoge Raad oordeelde in een arrest in 1931 al dat het bij arbeid gaat om ‘iedere willekeurige bezigheid’, waarbij van belang is dat de werknemer ter beschikking staat van de werkgever. Dit werpt de vraag op hoe dat zit met reistijd. Kan reistijd als arbeidstijd worden aangemerkt? Tyco-arrest De hoogste rechterlijke instantie in de EU, het Europese Hof van Justitie, kreeg in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar