Wat de Arbowet zegt over pesten

Premium
Pesten op de werkvloer is een groot probleem, dat kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke klachten en zorgt voor een groot aantal extra verzuimdagen. Welke verplichtingen rusten er op de werkgever om pestgedrag tegen te gaan? Dat pesten op het werk een groot probleem is, blijkt wel uit een recent onderzoek van TNO (2014). Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. In 2014 was een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar