Wat is er geregeld over pauzes?

Een werknemer heeft recht op pauzes: het is zelfs een verplichting voor de werkgever om een werknemer in de gelegenheid te stellen om pauze te nemen.

Er gelden de volgende regels voor werknemer van 18 jaar of ouder:

  • Als een werknemer 5,5 uur gewerkt heeft, heeft hij recht op minimaal 30 minuten pauze. De werkgever mag de pauze splitsen in tweemaal 15 minuten;
  • Als een werknemer 10 uur gewerkt heeft, heeft hij recht op 45 minuten pauze. De pauze mag gesplitst worden in meerdere pauzes van minimaal 15 minuten;
  • In cao of via een bedrijfsregeling kan van bovenstaande regels worden afgeweken. Er geldt echter als absoluut minimum dat wanneer een werknemer 5,5 uur gewerkt heeft hij in ieder geval een pauze van 15 minuten moet kunnen nemen;
  • Een werknemer mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze, omdat een pauze ook echt een onderbreking van de werktijd moet zijn.

Geen pauze

De regels met betrekking tot pauzes zijn niet van toepassing op een werknemer die alleen werkt en geen direct contact heeft met een collega’s die vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Dat geldt daarnaast wanneer de aard van het werk zich verzet tegen het toepassen van de pauzeregels...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar