Welke boetes gelden er bij overtreding van de Arbowet?

Premium
Als normen uit de Arbowet niet worden gehandhaafd, legt de Inspectie SZW boetes op aan bedrijven. De Inspectie SZW bezoekt bedrijven preventief (hoe vaak dit gebeurt is afhankelijk van de branche en de risico’s in de branche) en onderzoekt arbeidsongevallen met een ernstige afloop, waarvan de werkgever verplicht is deze te melden. Hoe hoog de boetes zijn, hangt van verschillende factoren af. Administratieve boete De Arbowet wordt (via de Inspectie SZW) grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd. De Inspectie kan een boete opleggen wanneer een overtreding wordt geconstateerd. Het niet in acht...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar