Werk- en rusttijden

Pauzes mogen opgesplitst worden, maar moeten minimaal 15 minuten bedragen. Hoe zit het precies met de werk- en rusttijden volgens de wet? 

De Arbeidstijdenwet (ATW), in de volksmond ook wel ‘werktijdenwet’ genoemd, regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer een werknemer recht heeft op pauze. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van de Arbeidstijdenwet behandeld.

Algemeen
De Arbeidstijdenwet geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder en voor jongeren (16- en 17-jarigen). Voor jongeren onder de 16 en zwangere vrouwen gelden aparte, strengere regels.

Werkgevers moeten in ieder geval rekening houden met het volgende:

  • Veranderingen in het arbeidspatroon (bijvoorbeeld het rooster) moeten minstens 28 dagen van tevoren worden meegedeeld aan de werknemers, tenzij daarover binnen de sector andere afspraken zijn gemaakt. Als 28 dagen vooraf niet mogelijk is, moet de werknemer uiterlijk vier dagen van tevoren horen wanneer hij moet werken. De werkgever moet bijhouden hoeveel uren werknemers hebben gewerkt.
  • Eventuele risico’s bij werktijden (bijvoorbeeld bij ploegendienst en nachtwerk) moeten worden benoemd in de risico-inventarisatie & evaluatie en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar